• SPM-måling
  • Vibrationsmåling
  • Laseropretning
  • Ikke destruktiv spændingsprøve
  • Afbalancering

Ved forebyggende vedligehold opnår du optimal drift, energibesparelse og store besparelser på driftsomkostningerne.

Nødvendige reparationer kan detekteres og udbedres, når det passer ind i produktionen.

SPM
Shock Puls Measurement = Stød Puls Måling. Måler konditionen af alle rulningslejer i roterende udstyr ved hjælp af lydtrykket i decibel fra lejerne. Instrumentet kræver kun oplysning om lejets indre diameter (evt. ISO-nr) og omdr./min. Herefter kalkuleres en startværdi for det specifikke leje, som er grundlag for målingen af lejet. På denne måde kan lejets øjeblikkelige tilstand måles, og en begyndende nedbrydning kan detekteres, så man kan planlægge en eventuel reparation. Systemet angiver også smøringstilstanden, da man får både grundstøj og peakstøjtal fra lejet. Instrumentet måler også ISO totalvibrationer.

Vibrationsmåling
Måles i mm/s. Ved at sikre, at vibrationerne er minimale, forlænges levetiden på lejer, kobling, akseltætninger etc. Vibrationsniveauet udregnes ud fra ISO 2372-normen.

Laseropretning.
Måles med Fixtur Lasersystem. Lasersystemet beregner de to maskiners relative placering i forhold til hinanden. Systemet måler vertikalt og horisontalt og kan detektere softfoot. Laseren beregner, hvilke mellemlæg der skal fjernes/tillægges, vist ned til 1/100. En dårlig opretning forkorter lejers, koblingers, og akseltætningers levetid dramatisk og koster meget energi. 

Ikke destruktiv måling.
Måles med Baker-instrument. Med dette instrument kan viklingers tilstand måles med en stor energi, der ikke beskadiger eventuelle isolationsfejl yderligere. Målingerne kan detektere kortslutninger i enkeltspoler, fejl fra spole/spole, og fejl fra vindinger/stel. Herved kan en begyndende fejl udbedres, før den udvikler sig til et egentligt havari. 

Afbalancering.
Schenck afbalanceringsbænk. Denne afbalanceringsbænk kan belastes op til 1600 kg, Ø 1600 mm, længde 140/2750 mm. Ved at afbalancere de roterende dele sikres optimal driftsbetingelse for lejer, akseltætninger etc.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på forebyggende vedligehold af dine maskiner og opnå derved store besparelser på drifts- og energiudgifter.